wypoyczalnia samochodw - rezerwacja online
wypoyczalnia samochodw - rezerwacja online

Galeria

      Jeep Grand Cherokee Overland Summit 3.0 CRD

firma
      

Jeep Grand Cherokee to marka, któr? wyró?nia bezkompromisowe pi?kno r?cznie wykonanych wyko?cze? i nowoczesnego wzornictwa. To tu tradycja spotyka si? z nowoczesno?ci? i rodzi si? przygoda.

Dzi?ki bezkompromisowej konstrukcji pojazdu ka?da wybrana przez Ciebie droga b?dzie t? najwygodniejsz?.

Odzwierciedla prawdziwe ameryka?skie dziedzictwo, wzbogacone o nowoczesne
elementy. Siedmioszczelinowa os?ona wlotu powietrza wiele mówi o legendarnym stylu i mo?liwo?ciach tego modelu. Jego wygl?d jest jednocze?nie wspó?czesny i ponadczasowy. Pod ?adnym wzgl?dem nic nie mo?e si? równa? z Jeepem Grand Cherokee.