wypoyczalnia samochodw - rezerwacja online
wypoyczalnia samochodw - rezerwacja online
Już od55PLN
Już od55PLN
Już od70PLN
Już od69PLN
Już od69PLN
Już od135PLN
Już od169PLN
Już od199PLN
Już od233PLN
Już od233PLN
Już od110PLN

Galeria

      Jeep Grand Cherokee Overland Summit 3.0 CRD

firma
      

Jeep Grand Cherokee to marka, któr? wyró?nia bezkompromisowe pi?kno r?cznie wykonanych wyko?cze? i nowoczesnego wzornictwa. To tu tradycja spotyka si? z nowoczesno?ci? i rodzi si? przygoda.

Dzi?ki bezkompromisowej konstrukcji pojazdu ka?da wybrana przez Ciebie droga b?dzie t? najwygodniejsz?.

Odzwierciedla prawdziwe ameryka?skie dziedzictwo, wzbogacone o nowoczesne
elementy. Siedmioszczelinowa os?ona wlotu powietrza wiele mówi o legendarnym stylu i mo?liwo?ciach tego modelu. Jego wygl?d jest jednocze?nie wspó?czesny i ponadczasowy. Pod ?adnym wzgl?dem nic nie mo?e si? równa? z Jeepem Grand Cherokee.