wypoyczalnia samochodw - rezerwacja online
wypoyczalnia samochodw - rezerwacja online

Galeria

      Ford Focus 1.6 TDCI Combi

firma
      

Uderzaj?ca stylistyka i bardziej aerodynamiczne linie nadwozia wspó?graj? teraz z dobrze znan? dynamik? jazdy tego samochodu. Innowacyjne rozwi?zania w dziedzinie uk?adów jezdnych pomagaj? lepiej trzyma? si? drogi, niezale?nie od tego, jak trudne s? warunki. Jeste?my te? przekonani, ?e wygodna kabina z ergonomicznymi, intuicyjnymi w obs?udze elementami sterowania spodoba Ci si? tak bardzo, ?e ka?da podró? b?dzie wydawa? si? zbyt krótka.