wypoyczalnia samochodw - rezerwacja online
wypoyczalnia samochodw - rezerwacja online
Już od55PLN
Już od55PLN
Już od70PLN
Już od69PLN
Już od69PLN
Już od135PLN
Już od169PLN
Już od199PLN
Już od233PLN
Już od233PLN
Już od110PLN

Galeria

      Ford Focus 1.6 TDCI Combi

firma
      

Uderzaj?ca stylistyka i bardziej aerodynamiczne linie nadwozia wspó?graj? teraz z dobrze znan? dynamik? jazdy tego samochodu. Innowacyjne rozwi?zania w dziedzinie uk?adów jezdnych pomagaj? lepiej trzyma? si? drogi, niezale?nie od tego, jak trudne s? warunki. Jeste?my te? przekonani, ?e wygodna kabina z ergonomicznymi, intuicyjnymi w obs?udze elementami sterowania spodoba Ci si? tak bardzo, ?e ka?da podró? b?dzie wydawa? si? zbyt krótka.