wypoyczalnia samochodw - rezerwacja online
wypoyczalnia samochodw - rezerwacja online
Już od55PLN
Już od55PLN
Już od70PLN
Już od69PLN
Już od69PLN
Już od135PLN
Już od169PLN
Już od199PLN
Już od233PLN
Już od233PLN
Już od110PLN

Wynajem długoterminowy

Jak działa wynajem długoterminowy:

Wynajem kontraktowy jest usługą z pogranicza leasingu i wypożyczania samochodów, polegającą na sprzedaży Klientowi rozwiązań transportowych, zamiast samochodów.
Przyjęcie takiej formy pozyskiwania środków transportu na potrzeby firmowe, zwalnia Klienta z: konieczności tworzenia bądź utrzymywania działu transportu, kontroli stanu samochodów, rozliczania szkód komunikacyjnych, zajmowania się sprzedażą samochodów używanych. Upraszcza również logistykę obsługi (serwisy, opony zimowe, negocjacje stawek ubezpieczeniowych), ułatwia budżetowanie, upraszcza księgowanie i gwarantuje, że samochody są w ruchu (brak konieczności utrzymywania samochodów zastępczych).
Zawarcie umowy wynajmu kontraktowego nie wiąże się dla Klienta z koniecznością angażowania kapitału, lub obciążania swojej zdolności kredytowej, kosztami zakupu floty samochodów.
Kontrakt może być zawarty na okres od miesiąca (wynajem krótkoterminowy - samochód używany) do nawet kilku lat (wynajem długoterminowy - samochód nowy wg wyboru klienta).
Oczywiście kalkulacja ceny różni się w zależności od okresu, na który podpisywana jest umowa.

 

Elementami takiego wynajmu są:

 • Finansowanie zakupu samochodów;
 • Ubezpieczenie samochodów w całym okresie umowy w pełnym zakresie AC/OC/NNW;
 • Zarządzanie flotą samochodów, w tym:
 1. Rejestracja samochodów,
 2. Przygotowanie samochodów wraz z montażem wyposażenia dodatkowego,
 3. Organizacja i finansowanie obsługi serwisowej samochodów, wraz z zapewnieniem samochodu zastępczego na czas niesprawności samochodu właściwego,
 4. Organizacja likwidacji szkód komunikacyjnych wraz z zapewnieniem samochodu zastępczego na czas wyłączenia z ruchu samochodu właściwego (dotyczy również szkód kradzieżowych i całkowitych),
 5. Organizacja i finansowanie sezonowej wymiany ogumienia, oraz wymiany ogumienia na skutek jego eksploatacyjnego zużycia,
 6. Organizacja i finansowanie opieki assistance w razie awarii na drodze (holowanie samochodu, opieka nad kierowcą).
 • Odbiór samochodów po okresie umowy;
 • Sprzedaż samochodów po okresie umowy;
 • Pokrycie kosztów rzeczywistej utraty wartości (amortyzacji) samochodu.

 

Korzyść:

 • Brak konieczności budowania działu transportu lub możliwość jego likwidacji, bądź redukcji.
 • Brak konieczności obciążania swojej zdolności kredytowej środkami przeznaczonymi na zakup samochodów.
 • Poprawa wskaźników bilansowych (obniżenie sumy bilansowej, obniżenie wskaźnika finansowania aktywów kapitałami własnymi) oraz niektórych wskaźników wynikowych (podwyższenie zwrotu z kapitału własnego) Klienta. Kwestia ta ma niekiedy kapitalne znaczenie przy negocjacjach z instytucjami finansującymi oraz w relacjach właścicielskich szczególnie w firmach o skomplikowanej strukturze własnościowej.
 • Gwarancja pokrycia wszystkich kosztów związanych z eksploatacją samochodu. Kosztem Klienta jest jedynie koszt paliwa i uzupełniania płynów eksploatacyjnych. Wszystkie koszty obsługi samochodu, napraw powypadkowych, napraw mechanicznych pokrywane są przez wypożyczalnię. Koszty, których wypożyczalnia nie pokrywa (uszkodzenia umyślne, lub wynikające z rażącego zaniedbania np. zniszczenie silnika przez jazdę bez oleju), uszkodzenia spowodowane pod wpływem alkoholu, mogą i powinny być przerzucone na pracowników eksploatujących samochody. Rekomenduje się wprowadzenie odpowiednich zapisów w umowach o pracę (wewnętrznych regulaminów użytkowania, itp.).
 • Klient otrzymuje co miesiąc jedną fakturę na ustaloną kwotę. Ma w ten sposób możliwość precyzyjnego zaplanowania kosztów komunikacji. W znaczący sposób redukuje to także koszty, związane z księgowaniem wielu drobnych faktur.
 • Wymiana floty po ustalonym okresie nie przyniesie Klientowi niespodziewanej straty, ani nie spowoduje konieczności finansowania używanych samochodów do czasu ich sprzedania.
 • Uszkodzenie samochodu w wyniku awarii, wypadku drogowego, lub kradzież auta nie spowodują przerwy w pracy pracownika - otrzyma on na czas naprawy samochód zastępczy podobnej klasy. Należy podkreślić, że uzyskanie odszkodowania za samochód skradziony, będący w leasingu, trwa zwykle kilka miesięcy, podczas których Klient nadal spłaca czynsze.
 • Elastyczność i szybkość. Wynajem niewielkich flot samochodów (kilka sztuk) może być przeprowadzony w ciągu kilku dni. Klient zawsze ma możliwość czasowego rozszerzenia floty według stawek preferencyjnych wynajmu krótkoterminowego (np. wynajęcie reprezentacyjnego samochodu na przyjazd prezesa, lub kilku dodatkowych samochodów na kilka dni lub tygodni)
 • Koszt wynajmu jest zwykle niższy w stosunku do całkowitego kosztu eksploatacji własnej floty. Dzieje się tak dzięki doświadczeniu firm wynajmu długoterminowego w branży samochodowej. Pozwala to zminimalizować koszty związane z eksploatacją samochodów.

 

Kto korzysta:

 • Firmy, w których działalności widoczna jest silna sezonowość, lub te, które potrzebują samochodów do obsługi terminowych kontraktów (usługi finansowe, developerzy, obsługa techniczna innych podmiotów).
 • Firmy, które działają na dynamicznym rynku, lub takie, które dopiero wchodzą na rynek i nie potrafią ocenić swojego zapotrzebowania na środki transportu. W tej grupie można także umieścić firmy, które obawiają się nagłego spadku popytu na świadczone przez nich usługi, lub sprzedawane towary. Pozbycie się własnych samochodów w sytuacji nagłego spadku rynku, jest trudne i wiąże się z dużymi kosztami.
 • Firmy, które dużo inwestują, więc ich zdolność kredytowa jest niewysoka, bądź też nie chcą jej pogarszać znacznymi kredytami na zakup floty samochodów.
 • Firmy będące filiami firm zagranicznych i posiadające ograniczone uprawnienia do podejmowania decyzji o większych zakupach, lub zaciąganiu zobowiązań (kredyt, leasing)
 • Inne firmy, które pragną pozbyć się działów transportu.
 • Firmy borykające się z okresem dekoniunktury, w celu obniżenia zaangażowania kapitału, poczynienia oszczędności.

 

Na koniec pamietaj:

Należy podkreślić, że już w przypadku kontraktów na kilkanaście samochodów, istnieje możliwość takiego skalkulowania ceny, aby koszt wynajmowania samochodów był niższy od kosztów eksploatacji własnej floty.
Pamiętać należy, że na koszt funkcjonowania floty składa się bardzo wiele czynników rozpoczynając na zakupie samochodów, poprzez serwis, ubezpieczenia, koszty osobowe i księgowość a kończąc na stratach powodowanych przestojami niesprawnych aut.
Zarządzanie flotą kilkudziesięciu samochodów firmowych jest normalnym, osobnym biznesem, posiadającym budżet roczny często przekraczający milion złotych i nie mającym nic wspólnego z podstawową działalnością firmy.